Abutments geplaatst op implantaten na sinusbodem-elevatie.

brug1[1].jpg

Brug geplaatst op abutments (pijlers die in de implantaten zijn geplaatst).

brug2[1].jpg

Een blije dokter met een brug op implantaten.

brug3[1].jpg