botopbouw-kin1[1].jpg

Beginsituatie met veel botverlies in het front door ongeluk (trauma). 
Er is te weinig botvolume om kronen op implantaten 
te maken met goede esthetiek.

botopbouw-kin2[1].jpg

Er is bot uit de kinstreek genomen en dit is in het defect in de bovenkaak vastgeschroefd.

botopbouw-kin3[1].jpg

Na 5 maanden worden de osteosyntheseschroeven uit de bottransplantaten gehaald.

botopbouw-kin4[1].jpg

De implantaten zijn geplaatst.

botopbouw-kin5[1].jpg

Het bot uit de boorgaten is opgevangen en om de bottransplantaten 
gelegd. Daarover is een resorbeerbaar (oplosbaar membraan) aangebracht.

botopbouw-kin6[1].jpg

De wond is gesloten. Na 3 maanden kunnen nu de kronen worden geplaatst.

botopbouw-kin7[1].jpg

Situatie 3 maanden na implantatie.