Praktijk voor Orale Implantologie & Algemene Tandheelkunde

P.P.B.M. van der Kroft tandarts

Open sinuslift

Te weinig bothoogte om implantaten te kunnen plaatsen.

Er is bot uit de kinstreek ingebracht in de
bovenkaaksholte (sinus maxillaris) en ter plaatse van de
linker centrale ontbrekende snijtand.

Door de verkregen bottoename is het nu mogelijk om
drie implantaten te plaatsen.

Implantaten geplaatst.

Kronen op implantaten geplaatst.