Praktijk voor Orale Implantologie & Algemene Tandheelkunde

P.P.B.M. van der Kroft tandarts

Botopbouw uit de kin in de regio 21, 22 front na trauma waarna implantatie

Beginsituatie met veel botverlies in het front door ongeluk (trauma).
Er is te weinig botvolume om kronen op implantaten
te maken met goede esthetiek.

Er is bot uit de kinstreek genomen en dit is in het defect in de bovenkaak vastgeschroefd.

Na 5 maanden worden de osteosyntheseschroeven uit de bottransplantaten gehaald.

De implantaten zijn geplaatst.

Het bot uit de boorgaten is opgevangen en om de bottransplantaten
gelegd. Daarover is een resorbeerbaar (oplosbaar membraan) aangebracht.

De wond is gesloten. Na 3 maanden kunnen nu de kronen worden geplaatst.

Situatie 3 maanden na implantatie.