Praktijk voor Orale Implantologie & Algemene Tandheelkunde

P.P.B.M. van der Kroft tandarts

Van een onbetande naar een betande bovenkaak

Dit is de röntgenfoto van de tandeloze bovenkaak van mevrouw.
Op de foto zijn verticale strepen te zien. Dit is de projectie van een boormal met
de toekomstige positie van de implantaten.

Status tijdens implantatie.

Implantaten + membraan.

Korte tijd na implantatie.

Na genezing zonder healingscrews.

Abutments (pijlers/opbouwen) geplaatst.

Kronen geplaatst.

Frontaanzicht, mevrouw is heel blij, het voelt en ziet er uit als haar echte tanden.